Upozornenia a aktuálne informácie

Vážení rodičia, milí pacienti,

od 1.7.2018sa mení zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti mimo ordinačných hodín. Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) zaniká a vzniká Ambulantná pohotovostná služba (APS).
APS je pokračovaním ambulantnej starostlivosti vášho lekára.Do APS patria deti u ktorých sa zmenil zdravotný stav a nie je možné počkať do ordinačných hodín vášho lekára.
Prevádzka APS je v pracovný deň od 16,00 do 22,00. V dni pracovného voľna je od 7,00 do 22,00.
V tomto čase sa striedajú všeobecní lekári pre deti a dorast v ambulancii na to určenej na prízemí NsP Dunajská Streda.

Čo treba robiť mimo ordinačných hodín vášho lekára a mimo ordinačných hodín APS?
V prípade život ohrozujúceho stavu volať 112, v prípade ak nie je život ohrozujúci stav vydržať do najbližších ordinačných hodín.
Po 22,00  na Detské oddelenie NsP (Ústavná starostlivosť) je možné ísť vtedy, keď sa neviete doma postarať o vaše dieťa a vyžaduje hospitalizáciu na lôžkovom oddelení.

Každý rodič by mal mať doma lieky na teplotu, na kašeľ a na nádchu. Tieto lieky nie sú na predpis lekára, kupuje si ich každý sám. Pri každej vašej návšteve u nás vám o týchto liekoch rozprávame a vysvetľujeme.

Preto Vás, našich rodičov a pacientov, prosíme, aby ste na APS chodili len keď si ozaj neviete poradiť. Zdravotné poisťovne nás totiž od 1.7.2018 postihujú za to, keď pacienti o ktorých sa staráme navštevujú často APS.

Ďakujeme za porozumenie.

Kolektív JuvenaliaA,s.r.o.