Inhalačné podávanie liečivých roztokov – pomoc “pri strate hlasu”, pri poruche vykašliavania, podporná liečba pri zápale plúc a priedušiek a pod.