Ordinačné hodiny

Každý pracovný deň
od 7:45 do 15:00 hod.

Obedňajšia prestávka 
od 12:00 do 12:30 hod.

V prípade ochorenia mimo ordinačných hodín je možnosť ošetrenia na APS pre deti v NsP Svet zdravia, Veľkoblahovská ul., Dunajská Streda
v pracovné dni od 16,00 do 22,00 a cez víkend a sviatky od 7,00 do 22,00.
Každý deň od 22,00 do nasledujúceho rána je možnosť v prípade ohrozenia života hľadať pomoc na Detskom oddelení každej NsP na Slovensku.

S akým zdravotným problémom navštíviť pohotovosť?
(prebraté zo stránky MZ)

–  ak sa váš stav výrazne zhoršil po ordinačných hodinách vášho lekára
–  ak s týmto stavom nie je možné vydržať do rána, pretože hrozí, že by bez lekárskej pomoci došlo k ďalšiemu zhoršovaniu
– napr. pri vysokej horúčke, ktorú sa nedarí znížiť ani bežnými liekmi na teplotu, ani zábalmi
– pri horúčke, ktorá neklesá ani po podaní primeranej dávky liekov proti horúčke a správnom ochladzovaní
– pri intenzívnej bolesti – najčastejšie brucha alebo hlavy, stupňujúcej, prudkej, neutíchajúcej, prípadne spojenej s vracaním
–  pri neprechádzajúcej bolesti brucha alebo ucha
– pri nedostatočnom zavodnení organizmu (po vracaní, hnačke a nedostatočnom pití) a náhle vzniknutých problémoch s dýchaním
– u detí pri neutíšiteľnom plači

Môže pacient navštíviť ktorúkoľvek ambulanciu pohotovosti?
Áno, v prípade zdravotných problémov si môže vybrať najbližšiu ambulanciu – aj mimo adresy svojho trvalého bydliska.

Aký stav nepatrí na pohotovosť?
Dlhotrvajúci kašeľ, nádcha, dlhotrvajúce mierne bolesti brucha, krátkodobá redšia stolica

Kam sa obrátiť po 22.00 hodine?
– pri vážnych stavoch je pacientom k dispozícii ústavná pohotovostná služba v nemocniciach
a vozidlá záchrannej zdravotnej služby, ktoré poskytujú nepretržitú neodkladnú zdravotnú starostlivosť pri náhlej zmene zdravotného stavu