Ordinačné hodiny

V našich troch ambulanciách pracujeme od 7,45 do 15,00 hod. Na svetelnej informačnej tabuli pred centrálnou kartou je vždy vypísané ktorý lekár ambuluje pre chorých, v ktorej ambulancii je poradňa pre zdravé deti, prípadne prevencia. V prípade nejasností sa informujte v centrálnej karte. Ordinačné hodiny odborníkov – detský gastroenterológ, detský kardiológ a telovýchovný lekár sú tiež aktuálne prispôsobené potrebám našich pacientov. Na prvé vyšetrenie sa treba vždy prihlásiť telefonicky, alebo osobne a dátum kontrolného vyšetrenia dá odborný lekár.

Tešíme sa na Vás
Kolektív JuvenaliaA,s.r.o.