Cenník zdravotných výkonov, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia

Za platbu bude vystavený príjmový doklad.
Konverzný kurz: 1€=30,1260 Sk.
Aktualizácia cenníka 1.7.2016
Uvedené poplatky sú za služby a administratívne úkony vyslovene na žiadosť pacienta.

Administratívne úkony nehradené ZP (cena)
1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (škola, zamestnanie, UPSvR) 1,00 €
2. Potvrdenie o zdravotnom stave pri nástupe do MŠ,SŠ,VŠ, do zamestnania, oslobodenie od TV (dlhodobá činnosť) 7,00 €
3. Potvrdenie o zdravotnom stave pri nástupe na brigádu, ŠVP,tábor,výcvik (krátkodobá činnosť) 3,00 €
4. Výpis zo zdravotnej dokumentácie (súd, predĺžená MD) 5,00 €
5. Výpis zo zdravotnej dokumentácie do zahraničia 10,00 €
6. Vystavenie náhradných tlačív pri strate 5,00 €
7. Poplatok za nezahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne, aj prechod z EU a opačne za každý omeškaný mesiac 2,00 €
Lekárske vyšetrenia a posudky nehradené ZP (cena)
8. Vyšetrenie na vedenie motorového vozidla, na nosenie zbrane 17,00 €
9. Vyšetrenie na vlastnú žiadosť (nekapitovaný neakútny, predoperačné u nekapitovaných, vyšetrenie potrebné do zahraničia, cudzinci mimo EU a pod) 15,00 €
10. Vyšetrenie na vydanie zdravotného preukazu a na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti 10,00 €
Iné výkony na výslovnú žiadosť pacienta alebo iného subjektu (cena)
11. Doplatok u nie plne hradeného výkonu vyšetrenia CRP na výslovnú žiadosť pacienta pre VšZP 2,25 €
12. Doplatok u nie plne hradeného výkonu vyšetrenia CRP na výslovnú žiadosť pacienta pre Dôvera 2,00 €
13. Doplatok u nie plne hradeného výkonu vyšetrenia CRP na výslovnú žiadosť pacienta pre Union 0,60 €
14. Vyšetrenie CRP u nekapitovaných a nad 18 rokov 5,00 €
15. Nastrelenie náušníc 16,00 €
16. Telovýchovné vyšetrenie (záťažový test) 20,00 €
17. Komplexné telovýchovné vyšetrenie 40,00 €
18. Spirometrické vyšetrenie na vlastnú žiadosť 5,00 €
19. Zapožičanie baby sense (dychový monitor)na 1 mesiac 7,00 €
20. TK holter vyšetrenie (24 hodinové TK) 10,00 €
21. EKG na vlastnú žiadosť 5,00 €
22. Výdychový test na intoleranciu 5,00 €
23. Gastroenterologické vyšetrenie bez poukazu na vlastnú žiadosť, bez poukazu 20,00 €
24. Kardiologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez poukazu 32,00 €
25. Odborná konzultácia na vlastnú žiadosť pacienta každých 10 min 10,00 €
26. Rada cez telefón mimo ordinačných hodín na 6 mesiacov 60,00 €
27. Vyšetrenie na čas – platné do 30.6.2015 9,00 €