Cenník zdravotných výkonov, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia

Skrátený cenník JuvenaliaA,s.r.o. 
(úplný cenník je k dispozícii aj v centrálnej karte)
Uvedené poplatky sú za služby a administratívne úkony  vyslovene na žiadosť pacienta.
Platnosť od 1.10.2019

A. Administratívne úkony nehradené ZP (cena)
101 Potvrdenie o chorobe, o návšteve lekára (škola, zamestnanie, UPSvR) 1,00 €
102 Potvrdenie o vyšetrení  pred nástupom do MŠ,SŠ,VŠ, do zamestnania, oslobodenie od TV (dlhodobá činnosť) 7,00 €
103 Potvrdenie o vyšetrení  pri nástupe na brigádu, ŠVP,tábor,výcvik –iné administratívne účely (krátkodobá činnosť) 3,00 €
104 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť (súd, pre potreby pacienta) 5,00 €
105 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť do zahraničia 10,00 €
106 Vystavenie náhradných tlačív pri strate 5,00 €
107 Poplatok za nezahlásenie zmeny  zdravotnej poisťovne, aj prechod z EU a opačne za každý omeškaný mesiac 2,00 €
B. Lekárske vyšetrenia a posudky nehradené ZP (cena)
108  Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, na nosenie zbrane 17,00 €
109 Vyšetrenie na vlastnú žiadosť (nekapitovaný neakútny, predoperačné u nekapitovaných, vyšetrenie potrebné do zahraničia, cudzinci mimo EU a pod) 20,00 €
110 . Vyšetrenie na vydanie zdravotného preukazu a na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti 10,00 €
C. Iné výkony na výslovnú žiadosť pacienta alebo iného subjektu (cena)
114  Vyšetrenie CRP u nekapitovaných a nad 18 rokov 5,00 €
115 Nastrelenie náušníc 16,00 €
116 Nastrelenie náušníc kvetinky 25,00 €
117 Komplexné telovýchovné vyšetrenie 45,00 €
118 Spirometrické vyšetrenie na vlastnú žiadosť 5,00 €
119 Zapožičanie baby sense (dychový monitor)na 1 mesiac) 7,00 €
120 TK holter vyšetrenie (24 hodinové TK) 10,00 €
121 EKG na vlastnú žiadosť 5,00 €
122 Výdychový test na intoleranciu 10,00 €
123 Gastroenterologické vyšetrenie bez poukazu na vlastnú žiadosť, bez poukazu 30,00 €
124 Kardiologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť, bez poukazu 35,00 €
125 Odborná konzultácia na vlastnú žiadosť pacienta každých 10 min 10,00 €
126 Rada cez telefón mimo ordinačných hodín na 6 mesiacov 60,00 €
127 Ergometria 30,00 €
129 Laktázový test u športovca 10,00 €
130 Vyšetrenie TREC/KREC 50,00 €
131 Vyhotovenie fotokópie na vlastnú žiadosť – za jednu stranu 0,50 €
133 Zdravotne neindikované vyšetrenie pre administratívne účely 20,00 €
134 Informovanie pacienta o prípadnom zrušení termínu v prípade neprítomnosti ošetr. zdravotníckeho pracovníka prostredníctvom SMS správy alebo telefonicky 2,00 €