Odporúčaná cestovná lekárnička, ak ideme s deťmi do zahraničia: