Výživa

VYZIVA01a800
Podľa definície Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO) je výživa základná životná potreba, ktorá zabezpečuje stavebné prvky, živiny pre naše telo, energiu potrebnú pre životné funkcie a doplní opotrebované látky. Z toho je pre nás najdôležitejšie, aby sme zdravou výživou zabezpečili ideálny telesný a duševný vývin našich detí, lebo už dávno známym faktom je, že výživa v dojčenskom- a detskom veku determinuje naše výživové zvyklosti a náš životný štýl a tým aj naše zdravie v dospelosti. Musíme si ale uvedomiť, že nemali by to byť nadovšetko dodržiavané pravidlá výživy, ale také všeobecné usmernenia, pri ktorých musíme brať do úvahy napr. vek, fyzikálnu- alebo aj mentálnu osobnosť nášho dieťaťa. Najviac pochybností sa zvyklo vyskytnúť hlavne v prípade výživy našich najmenších. Dôvodom je nedostatok skúseností, ako aj strane jednoznačný a konkrétny vplyv (aj) na zdravú výživu v neskoršom veku.

Z praktickej stránky toto obdobie môžeme rozdeliť na obdobie:
– úplnej mliečnej výživy
– prechodné obdobie (tj. zavedenie tzv. komplementárnej, čiže tuhej výživy)
– obdobie konečnej, rodinnej výživy