Milí rodičia, deti, vážení kolegovia.

Detské zdravotné centrum Juvenalia, pracuje od roku 2006 prevádzkou v troch ambulanciách a detského stacionára („detskej dennej nemocnice“).
Všetky tri ambulancie aj stacionár sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti vedľa seba v budove NsP Dunajská Streda – prízemie vľavo.

O deti sa starajú traja všeobecní lekári pre deti a dorast, detský kardiológ, detský gastroenterológ, telovýchovný lekár a päť detských zdravotných sestier, z ktorých je vždy jedna v centrálnej karte – pri informačnom pulte, kde Vám podá všetky informácie.