Informácia pre rodičov v súvislosti s núdzovým režimompre komunitné šírenie koronavírusu COVID-19

Pre zachovanie základnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách primárnych pediatrov je nevyhnutné upraviť režim v ambulanciách tak, aby nebol ohrozený personál ambulancií ako aj prichádzajúci pacienti.

Núdzový režimje podmienený epidemiologickou situáciou a nedostatkom primeraných ochranných prostriedkov, ktoré by chránili zdravotníkov pred infekciou. V prípade, že budú dostupné, usmernenia sa môžu zmeniť.

Postup pre všetkých rodičov a pacientov je nasledovný:

 1. Všetci bez výnimky v prípade ťažkostí dieťaťa alebo otázok telefonovať na číslo 031/270 0 272 alebo 0908707088. Bez predchádzajúcej dohody nebudete môcť vojsť do čakárne.
 2. Po krátkom vysvetlení ťažkostí Vám položíme nasledujúce otázky:
 • máte vy alebo vaše dieťa príznaky respiračnej infekcie?
 • máte vy alebo vaše dieťa alebo iná blízka osoba cestovateľskú anamnézu? (za rizikové krajiny sa považujú VŠETKY krajiny).
 • boli ste v kontakte s chorým s dokázanou infekciou koronavírusom?
 • ste vy alebo vaše dieťa v nariadenej karanténe?
 1. Podľa zistených skutočností určíme ďalší postup.
 2. Ak nemáte podozreniena infekciu koronavírusom, a dieťa vykazuje mierne príznaky ako je nádcha, vlhký kašeľ, mierna teplota pod 38 stupňov, hnačka – dieťa doma liečte, a volajte len pri zhoršení.
 3. Ak máte dlhotrvajúci problém, ako pobolievanie brucha, kožné problémy alebo problémy napríklad so stolicou bez akútneho zhoršenia, odložtežiadosť o vyšetrenie podľa stavu dieťaťa po skončení núdzového režimu
 4. Ak potrebujete lieky, predpisované špecialistami, prednostne požiadajte o e-recept Vašich odborných lekárov, ak to nepôjde, kontaktujte nás telefonicky/cez e-časenku
 5. Všetky ostatné lieky budú vystavované výlučne elektronicky
 6. Nevystavujemežiadne potvrdenia o zdravotnom stave, ani iné potvrdenia
 7. V týždni od 16.3. nebudeme vykonávať preventívne prehliadky ani poradne. Budeme sa snažiť skonzultovať zdravotný stav detí telefonicky.
 8. OČR pre deti do 10 rokov (desiate narodeniny) si vybavujete Vy priamo cez Sociálnu poisťovňu. OČR pre deti 10 rokov + 1 deň vystavujeme my v ambulancii – telefonicky vypíšeme tlačivo a potom posielame hromadne do Sociálnej poisťovne na konci mesiaca – neprichádzajtepo tlačivá do ambulancie – nebudeme ich vydávať osobne!!
 9. Ak sa náhle zhorší zdravotný stavdieťaťa a je po ordinačných hodinách, a máte podozrenie na infekciu COVID-19, volajte 155.
 10. Ak potrebujete súrnu konzultáciu ohľadne zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa, u ktorého nemáte podozrenie na infekciu COVID-19, môžete nás kontaktovať na našom telefónnom čísle v pracovné dni od 8,00 až do 15:00 . Mimo tento čas píšte na facebook, mail. Tento ústretový krok robíme pre odľahčenie záchranných zdravotných zložiek. Prosíme, aby ste túto možnosť využívali zodpovedne a ohľaduplne.
 11. V prípade nutnosti telefonickej konzultácie od 16,00 -22,00 a cez vikend od 7,00 do 22,00 kontaktujte telefonicky Ambulantnú pohotovostnú službu – NsP Dunajská Streda – vchod zľava. Tel. Číslo 031/5571176.

Kolektív JuvenaliaA,s.r.o.