Všeobecné informácie

Pracujeme v troch ambulanciách a detskom stacionári (denná detská nemocnica). Prevádzkujeme aj detskú kardiologickú ambulanciu, detskú gastroenterologickú a ambulanciu telovýchovného lekárstva.

Prosím, informujte sa v centrálnej karte, kde Vám sestričky odpovedia na Vaše otázky.

O Vaše deti sa starajú traja lekári – pediatri, detský kardiológ, detský gastroenterológ, telovýchovný lekár a päť detských zdravotných sestier .

Od 7,45 do 15,00 tu vždy niektorého z nás nájdete. V čase dovolenky sa vždy zastupujeme navzájom.

Keďže musíme vykonávať aj preventívne prehliadky, nie len liečiť chorých, sú na to sú vyhradené ordinačné hodiny. Prosím všímajte si oznámenie na informačnej tabuli nad centrálnou kartou a akceptujte aj zdravé deti a nemiešajte choré so zdravými.

Ordinačné hodiny sú od 7,45 do 15,00– prosíme posledných pacientov do 14,45 aby sme sa Vám mohli dostatočne venovať. Po ordinaačných hodínách totiž musíme písať recepty, predoperačné vyšetrenia, výpisy zo zdravotnej dokumentácie a iné administratívne úkony pre Vaše potreby.

Informácie o aktuálnej práci v ambulancii nájdete na svetelnej tabuli nad centrálnou kartou. Poradie pacientov je podľa príchodu, samozrejme závažné stavy majú prednosť. Závažnosť ochorenia určuje lekár.