EKG – 12 zvodová elektrokardiografia s možnosťou dlhého zápisu s pamäťou