Ergometria je vyšetrenie na špeciálne upravenom bicykli. Počas vyšetrenia sa postupne zvyšuje záťaž, ktorú chorý šliapaním zvláda. EKG je snímané pomocou elektród, ktoré sú prilepené na hrudníku. Na paži je meraný v pravidelných intervaloch krvný tlak. Vyšetrenie pokračuje, kým vyšetrovaný nedosiahne vyššieho stupňa záťaže (merané pomocou určitého stupňa zrýchlenia tepovej frekvencie) alebo kým sa neobjavia príznaky (napr. bolesť na hrudníku alebo slabosť) alebo zmeny na EKG. Pre zdarný priebeh vyšetrenia je teda nutné, aby bol pacient schopný šliapať na bicykli.