Inhalačné podávanie liečivých roztokov – pomoc „pri strate hlasu“, pri poruche vykašliavania, podporná liečba pri zápale plúc a priedušiek a pod.