Inhalačná skúška laktózovej intolerancie prístrojom Gastro breath analyser