Vstupný náhľad

Spirometer

Spirometria je vyšetrenie, pri ktorom lekár zisťuje funkciu pľúc. Spirometer zaznamenáva dýchanie pacienta. Výsledkom je graf ukazujúci objem vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu v závislosti na čase. Na toto vyšetrenie je pacient posielaný pri respiračných problémoch, pocite dušnosti, dlhodobejšom kašli. Vyšetrenie je výpovedné aj pri vyšetrovaní športovcov.

Vstupný náhľad

Ergometer

Ergometria je vyšetrenie na špeciálne upravenom bicykli. Počas vyšetrenia sa postupne zvyšuje záťaž, ktorú chorý šliapaním zvláda. EKG je snímané pomocou elektród, ktoré sú prilepené na hrudníku. Na paži je meraný v pravidelných intervaloch krvný tlak. Vyšetrenie pokračuje, kým vyšetrovaný nedosiahne vyššieho stupňa záťaže (merané pomocou určitého stupňa zrýchlenia tepovej […]

Vstupný náhľad

Meranie CRP

Meranie CRP – bielkoviny v krvi, ktorá v priebehu troch minút povie, či ide o baktériovú, alebo  vírusovú infekciu. Tým vieme rozhodnúť, či dieťa potrebuje liečbu antibiotikami, alebo nie. K vyšetreniu treba kvapku krvi, ktorú berieme z prsta po minimálnom vpichu špeciálnym perom. Prístroj máme k dispozícii vďaka pomoci občianskeho […]