Ambulancie

Poskytneme Vám zdravotnú starostlivosť o Vaše deti od 0 do 29 rokov.Okrem starostlivosti pri rôznych chorobách, preventívne prehliadky robíme podľa odporúčaní MZ SR.

Ambulancia č.1

Ambulancia č.2

Ambulancia č.3