Denný stacionár pre deti a dorast

Stacionár

Stacionár

Poskytujeme služby aj v detskom stacionári kde ako jediní v okrese umožňujeme celodenné umiestnenie Vášho chorého dieťaťa na lôžku v prípade, ak potrebuje zdravotnú starostlivosť detského lekára a sestry v priebehu dňa.
Poskytujeme infúznu, inhalačnú liečbu v príjemnom prostredí pod dozorom zdravotných pracovníkov. Čas liečby môžete stráviť spolu s Vašim dieťaťom.