Ambulancia pre deti a dorast 1, 2, 3 a denný stacionár pre deti a dorast

Patria sem zmluvní pacienti vo veku od 0 do 26. narodenín, čiže 25 plus 364 dní.
Podľa Zákona NR SR o slobodnej voľbe lekára môžeme v našej ambulancii poskytovať zdravotnú starostlivosť deťom a mladistvým s akýmkoľvek trvalým bydliskom.
Juvenalia, s.r.o. má uzavreté zmluvy so zdravotnými poisťovňami: