Od 15. októbra 2018
nás nájdete na novej adrese
v zdravotnom stredisku Harmónia:
JuvenaliaA,s.r.o.
Ambulancia pre deti a dorast
Veľkoblahovská ulica 44/A
929 01 Dunajská Streda

kontakt: 031/2700272

kontakt: 0908707088 len na objednavanie pacientov do odborných ambulancií (gastroenterologická, kardiologická, telovýchovná)

e-mail: juvenalia.zdraviedietata@gmail.com