Máte problem so zdravotným stave vášho dieťaťa? Ozvite sa nám telefonicky na číslo 031/2858000
  1. Všetci bez výnimky v prípade ťažkostí dieťaťa alebo otázok prosíme telefonovať . Bez predchádzajúcej dohody nebudete môcť byť vyšetrení lekárom (výnimku tvoria deti v ohrození života).
  2. Veľa krát potrebujete len poradiť. V prípade, že potrebujete vyšetrenie lekárom, vám dáme na vyšetrenie presný termín, aby sa v čakárni nemiešali infekčné a neinfekčné deti. Ušetríte si čas.
  3. Ak  dieťa vykazuje mierne príznaky ako je nádcha, vlhký kašeľ, mierna teplota pod 38 stupňov, hnačka – nechajte dieťa mimo kolektívu a skúste liečiť dieťa doma, a volajte len pri zhoršení.
  4. Ak potrebujete lieky, žiadajte o e-recept Vašich odborných lekárov, ak to nepôjde, kontaktujte nás cez žiadosť o e-recept
  1. Ak sa náhle zhorší zdravotný stav dieťaťa a je po ordinačných hodinách, a dieťa je v ohrození života, volajte 155.
  2. Ak potrebujete  konzultáciu ohľadne zdravotného stavu dieťaťa, môžete nás kontaktovať na našom telefónnom čísle v pracovné dni od 8,00 až do 15:00 (nie medzi 12,00-12,30).
   Mimo tento čas píšte na facebook, mail.
  3. V prípade nutnosti telefonickej konzultácie od 16,00 -20,00 a cez vikend od 8,00 do 20,00
   kontaktujte telefonicky Ambulantnú pohotovostnú službu
   – NsP Dunajská Streda – vchod sprava – dočasne miestnené zozadu detského oddelnia na druhom poschodí (schody vedľa CT vyšetrovne). Tel. Číslo 031/5571176.

Kolektív JuvenaliaA,s.r.o.