Spirometria je vyšetrenie, pri ktorom lekár zisťuje funkciu pľúc. Spirometer zaznamenáva dýchanie pacienta. Výsledkom je graf ukazujúci objem vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu v závislosti na čase.
Na toto vyšetrenie je pacient posielaný pri respiračných problémoch, pocite dušnosti, dlhodobejšom kašli. Vyšetrenie je výpovedné aj pri vyšetrovaní športovcov.